Khi ta thành công, cuộc đời sẽ tha thứ cho ta tất cả.

  • Can than khi o mot minh va chú ý lời nói khi ở đám đông
    Nếu không làm được xin tốt đẹp xinh hãy yên lặng
    Đừng nói ra những lời khó nghe kh tâm trạng không tốt vì tâm trạng sẽ thay đổi còn lời nói là không bao giờ
    Khi ta thành công, cuộc đời sẽ tha thứ cho ta tất cả.
    Nên học sai lầm từ người khác vì bạn sống không đủ lâu để phạm tất cả các sai lầm