Thơ chế troll cực vui nhộn

 • Thơ chế troll cực vui nhộn

  Anh yêu em không hề bốc phét

  Tình chúng mình toe toét phải không em ?

  Anh yêu em không hề gian dối

  Tình chúng mình có đầu gối chứng minh.

  Cưa gái không khó, cái khó là làm sao cho nó yêu mình. Lừa tình không khó, cái khó là giữ sao cho mình không được yêu nó.