1 đứa con gái ngủ với người yêu nó thì ko bao giờ là đĩ...

 • 1 đứa con gái ngủ với "người yêu" nó thì ko
  bao giờ là đĩ...
  Bởi 1 con đĩ là có thể ngủ với bất
  cứ thằng đàn ông nào có TIỀN và cần TÌNH..
  =>Còn 1 con đàn bà vẫn sẽ là Trong Sạch tử tế
  khi nó ngủ với người nó yêu và không vì cái
  gì !!
  Xã hội muôn màu muôn vẻ! Cave cũng là nghề của người ta! K có các thanh niên muốn thử làm người lớn k có các ông chán cơm thèm phở thì chúng nó cũng chẳng làm cave đc! Nhưng đm( định mệnh) thời buổi giờ làm cái đéo gi chả nuôi đc thân, cái thể loại thích đú thích nhàn muốn đc ăn trắng mặc trơn thì phải chửi! Ok-